พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 | Graduation Ceremony 2015
http://regis.kmutt.ac.th


ข้อมูลสำหรับบัณฑิต

กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตและคณาจารย์ วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 (07.30-12.00 น.) KMUTT
กำหนดการซ้อมย่อย 1
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 (12.30-17.00 น.) KMUTT
กำหนดการซ้อมย่อย 2
วันอาทิตย์์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 (08.00-12.00 / 13.00-17.00 น.) KMUTT
กำหนดการซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (07.00-18.00 น.) BITEC
กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 (05.00-13.00 น.) BITEC


ห้องพักใหม่ ในมหาวิทยาลัย

 

     

 

             

 

ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต มจธ.
และ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

| หน้าแรก | ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต | ถ่ายรูปหมู่| ซ้อมย่อย | ซ้อมใหญ่ | วันพิธี | รายชื่อบัณฑิต | กลุ่มบัณฑิต | ข้อมูลอื่นๆ |
Registrar's Office