พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 | Graduation Ceremony 2016
http://regis.kmutt.ac.thกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค


*********

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ฝึกซ้อมใหญ่

เวลา

บัณฑิต

07.00 น.

 • บัณฑิตรายงานตัว ณ บริเวณหน้าห้อง EH 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
  โปรดเตรียมบัตรรับรองการฝึกซ้อม-บัตรสีชมพูในการรายงานตัว

07.10 น.
08.00 น.

 • บัณฑิตที่รายงานตัวแล้ว ให้สวมครุยวิทยฐานะ และเดินแถวเข้าไปยังห้องเรียกแถวบัณฑิต EH 104
 • บัณฑิตที่เข้าแถวไม่ทันจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทันที
  โดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะจะไม่มีการรอคอย ไม่มีการเว้นที่นั่งให้ในทุกกรณี
 • บัณฑิตเซ็นชื่อในแฟ้ม โดยเซ็นชื่อในช่องที่ 2 (ซ้อมใหญ่-เช้า)
 • บัณฑิตเดินแถวเข้าในห้องพิธี กรรมการเก็บบัตรรับรองการฝึกซ้อม
 • บัณฑิตเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี EH 103
 • ฟังคำชี้แจงจากประธานฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
 • เริ่มการฝึกซ้อม คณบดี/ผู้แทนเป็นผู้ขานชื่อ กำหนดนาทีละ 30-32 คน
 • พัก (ออกจากห้องพิธี)

13.00 น.

 • บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะ เข้าแถวรายงานตัว ณ ห้อง EH 104 เช่นเดิม (ห้ามสลับที่กันเด็ดขาด)
 • บัณฑิตเซ็นชื่อในแฟ้ม โดยเซ็นชื่อในช่องที่ 3 (ซ้อมใหญ่-บ่าย)
 • บัณฑิตเดินแถวเข้าในห้องพิธี
 • บัณฑิตเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี EH 103
 • ฟังคำชี้แจงจากประธานฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
 • ทำการฝึกซ้อม คณบดี/ผู้แทนเป็นผู้ขานชื่อและปฏิบัติทุกขั้นตอนเหมือนพิธีจริงทุกประการ

การแต่งกายสำหรับการฝึกซ้อมย่อย และการฝึกซ้อมใหญ่
บัณฑิตชาย แต่งชุดทำงานแบบสุภาพชน (มิใช่ชุดปฏิบัติงานในโรงงานหรือภาคสนาม) และสวมครุยวิทยฐานะ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ทุกชนิด กางเกงขาสั้น เสื้อยืดทุกรูปแบบ รองเท้าแตะ-ผ้าใบ-ยาง หรืออื่นๆ ที่ไม่สุภาพ
บัณฑิตหญิง แต่งชุดทำงาน (ชุดกระโปรงเท่านั้น ห้ามสวมใส่ชุดกางเกงทุกรูปแบบ) และสวมครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตที่มีชั้นยศทหาร-ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตั้งแต่ว่าที่ร้อยตรีขึ้นไปให้ปฏิบัติดังนี้
1.  วันที่ถ่ายภาพหมู่ ต้องแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ติดเครื่องหมายให้ถูกต้อง และต้องมีกระบี่ สายโยงกระบี่
ถุงมือ และสวมใส่รองเท้าตามระเบียบ สวมครุยวิทยฐานะ ในการซ้อมย่อยครั้งที่ 2/ซ้อมใหญ่ จะมีการฝึกซ้อมการถือกระบี่ที่ถูกต้อง
2.  วันซ้อมย่อย และวันซ้อมใหญ่ จะต้องนำกระบี่ สายโยงกระบี่ และถุงมือไปด้วยทุกครั้ง และสวมครุยวิทยฐานะ
ขาดการฝึกซ้อมครั้งหนึ่งครั้งใด
หมดสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทันที

| หน้าแรก | ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต | ถ่ายรูปหมู่| ซ้อมย่อย | ซ้อมใหญ่ | วันพิธี | รายชื่อบัณฑิต | กลุ่มบัณฑิต | ข้อมูลอื่นๆ |
Registrar's Office