พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 | Graduation Ceremony 2017
http://regis.kmutt.ac.th


กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2560

กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตและคณาจารย์ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
เวลา 07.30-13.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กำหนดการซ้อมย่อย 1
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
เวลา 12.30-17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กำหนดการซ้อมย่อย 2

วันอาทิตย์์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
เวลา 07.30-12.00 หรือ 12.30-17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการซ้อมใหญ่

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เวลา
06.00-17.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
เวลา 05.30-13.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

GRADUATION CEREMONY SCHEDULE 2017

Photos Session Saturday 10 November 2018
(07:30 am -01:00 pm)
KMUTT
First Rehearsal
Saturday 10 November 2018
(00:30 pm -05:00 pm)
KMUTT
Second Rehearsal
Sunday 11 November 2018
(07:30 am -12:00 am / 00:30 pm-05:00 pm)
KMUTT
Final Rehearsal Wednesday 14 November 2018
(06:00 am -05:00 pm)
BITEC
Graduation Ceremony Friday 16 November 2018
(05:30 am -01.00 pm)
BITEC

 


ห้องพักใหม่ ในมหาวิทยาลัย

 

     

 

             

 

ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต มจธ.
และ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

| หน้าแรก | ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต | ถ่ายรูปหมู่| ซ้อมย่อย | ซ้อมใหญ่ | วันพิธี | รายชื่อบัณฑิต | กลุ่มบัณฑิต | ข้อมูลอื่นๆ |
Registrar's Office