พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 | Graduation Ceremony 2017
http://regis.kmutt.ac.th


กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เวลา

บัณฑิต

05.30 น.

- บัณฑิตรายงานตัว ณ บริเวณหน้าห้อง EH 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
โปรดเตรียมบัตรรับรองการฝึกซ้อมในการรายงานตัว
- กรรมการจะตรวจสอบเครื่องแต่งกาย และสิ่งของต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อห้าม
- บัณฑิตที่รายงานตัวแล้ว ให้สวมครุยวิทยฐานะ และเดินแถวเข้าไปยังห้องเช็คชื่อบัณฑิต EH 104
โดยเดินผ่านซุ้มตรวจความเรียบร้อยของคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย

05.45-06.15 น.

- เช็คชื่อบัณฑิต ในห้อง EH 104 โดยบัณฑิตเซ็นชื่อในแฟ้ม ช่องที่ 4 (วันพิธี)
- บัณฑิตที่เช็คชื่อไม่ทันจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทันที
โดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะจะไม่มีการรอคอย ไม่มีการเว้นที่ให้ในทุกกรณี

06.30 น.

- บัณฑิตเริ่มเดินแถวเข้าห้องพิธี EH 103 กรรมการฯ เก็บบัตรรับรองการฝึกซ้อม
- บัณฑิตเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี

หมายเหตุ: แต่งกายชุดงานพิธี และสวมครุยวิทยฐานะ

| หน้าแรก | ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต | ถ่ายรูปหมู่| ซ้อมย่อย | ซ้อมใหญ่ | วันพิธี | รายชื่อบัณฑิต | กลุ่มบัณฑิต | ข้อมูลอื่นๆ |
Registrar's Office