ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ.
ปีการศึกษา 2561กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ 

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่

การบันทึกประวัตินักศึกษาและการสมัคร Internet Account สำหรับนักศึกษาใหม่

!! เฉพาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบข้อมูลโดยตรงจาก WebSite ของคณะ !!

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบ 

ระดับปริญญาโท-เอก ระบบจะเปิดให้เข้าลงทะเบียนได้ ระหว่างวันที่ 19 - 26 กรกฏาคม  2561
ระดับปริญญาตรี  ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฏาคม 2561

ชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ไม่เกิน  31 กรกฏาคม 2561

เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน
ระบบเปิดเวลา 07:00 - 23:00 น.

  • ขัดข้องในการบันทึกประวัติ / อัพโหลดเอกสาร / ระบบยังฟ้องว่าไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ 
    ติดต่อ 024708147 หรือ 024708148
  • สมัคร Internet Account / Office 365 ไม่ได้ ติดต่อ 024709444
  • กรณีเพิ่มรายวิชาเรียนไม่ได้ หรือค้นหารายวิชาไม่พบ หรือสอบถามค่าธรรมเนียมการศึกษา
    ติดต่อ 024708154 หรือ 024708352
  • Line สำนักงานทะเบียนนักศึกษา Add Friend แล้วสอบถามข้อมูลได้เลยที่ @regiskmutt
  • ติดต่อคณะหรือภาควิชา เรื่องรายวิชาเรียน กรณีกลุ่มเต็ม ค้นหาเบอร์ภาควิชา CLICK

Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
(ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)

Video แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน