...................................................................

 !! กรุณาอ่าน !! นักศึกษาใหม่ทำตามขั้นตอน เพื่อความถูกต้อง หลังจากได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว ดังนี้ (สำคัญมาก)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลนักศึกษาใหม่
 โทรศัพท์ 024708148 ในวันเวลาราชการ หรือ เมล์ regist@kmutt.ac.th
ติอต่อสอบถามข้อมูลจากส่วนงานอื่นๆ >> CLICK <<


ย้อนกลับ