ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ 1/2560

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่


Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
Forgot Password (ลืมรหัสผ่าน) : Click
สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบ Click (กรณีเคยสมัครแล้วจะสมัครซ้ำไม่ได้)


...................................................................

 !! กรุณาอ่าน !! นักศึกษาใหม่ทำตามขั้นตอน เพื่อความถูกต้อง หลังจากได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว ดังนี้ (สำคัญมาก)

  กำหนดการและกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ 1/2560

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 1/2560 

  การบันทึกประวัตินักศึกษา และสมัคร Internet Account

!! เฉพาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบข้อมูลโดยตรงจาก WebSite ของคณะ !!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลนักศึกษาใหม่
 โทรศัพท์ 024708148 ในวันเวลาราชการ หรือ เมล์ regist@kmutt.ac.th
ติอต่อสอบถามข้อมูลจากส่วนงานอื่นๆ >> CLICK <<


ย้อนกลับ