ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ.
ปีการศึกษา 2561

 • Tue 14 - Mon 27 August 2018 : เพิ่มรายวิชา หรือเปลี่ยนกลุ่มเรียน Add Course(s) or Change Section Online via New ACIS
 • Sat 28 - Mon 30 August 2018 : วันชำระเงินค่าหน่วยกิต กรณีเพิ่มรายวิชา Days for adding course(s) registration payment
 • Tue 14 August - Fri 28 September 2018 : Drop Course(s) Online via New ACIS
 • เข้าสู่ระบบลงทะเบียน https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis
 • Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
  Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
  (ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
 • เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนปกติและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียนเพื่อ เพิ่ม ลด รายวิชา หรือเปลี่ยนกลุ่มเรียน


 • เข้าสู่ระบบลงทะเบียน https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis ระบบเปิดเวลา 07:00 - 23:00 น.
 • Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
  Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
  (ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
 • เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน ระบบเปิดเวลา 07:00 - 23:00 น.
 • ช่องทางการชำระเงินผ่านบริการของธนาคารกรุงเทพ
 • กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ไม่เกิน 1 วัน หลังยืนยันการลงทะเบียน ตามวันที่ที่ระบุบนใบแจ้งชำระเงินของนักศึกษา มีค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันละ 50 บาท รวมวันหยุด นับตั้งแต่วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ 

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อรับบัตรนักศึกษาใหม่ 

 •  ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรนักศึกษา  ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก 
 • รายชื่อรอบที่ 3 รอประกาศ
 • รายชื่อรอบที่ 2 นักศึกษาที่ไม่มารับบัตรวันที่ 14 สค.61 ให้มารับอีกครั้ง วันที่ 18 สค.61โรงยิม ชั้นลอย  รอบบ่าย  11.00 - 14.00 น 
 • รายชื่อรอบที่ 1 รับวันที่  4 สิงหาคม 2561 โรงยิม ชั้นลอย

 •  ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี 
 • รายชื่อรอบที่ 3 รอประกาศ
 • รายชื่อรอบที่ 2 รับวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงยิม ชั้นลอย   
 • รายชื่อรอบที่ 1 รับวันที่  6 สิงหาคม 2561 โรงยิม ชั้นลอย
สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาในวันรับบัตรนักศึกษา
1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (เพื่อใช้ในการรับบัตรกับ ธ.กรุงเทพ)
2. ระเบียนประวัตินักศึกษา เฉพาะหน้าแรก >> คลิกดูตัวอย่าง  (ส่งเจ้าหน้าที่ภาควิชา)

**นักศึกษา โปรดอ่าน**
1. กรณีมีรายชื่อรับบัตรในรอบที่ 1 เเละ 2 เเต่ไม่สามารถมารับบัตรได้ตามกำหนด
    สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ธ.กรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สาขาหน้ามหาวิทยาลัย)
2. หากไม่มีรายชื่อในรอบที่ 1 และ 2 รอประกาศรายชื่อ วัน/เวลา/สถานที่  รอบที่ 3 เพื่อมารับบัตรนักศึกษาอีกครั้ง 

ขั้นตอนก่อนลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

!! เฉพาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบข้อมูลโดยตรงจาก WebSite ของคณะ !!

นักศึกษาลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา เปลี่ยนกลุ่ม ออนไลน์ ผ่านระบบ New ACIS 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันที่ 14-27 สิงหาคม 2561

นักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน

ระบบเปิดเวลา 07:00 - 23:00 น.

 • การบันทึกประวัติ / อัพโหลดเอกสาร / ระบบยังฟ้องว่าไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ 
  ติดต่อ 024708148
 • สมัคร Internet Account / Office 365 ไม่ได้ ติดต่อ 024709444
 • กรณีเพิ่มรายวิชาเรียนไม่ได้ หรือค้นหารายวิชาไม่พบ หรือสอบถามค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ติดต่อ 024708154 หรือ 024708340
 • Line สำนักงานทะเบียนนักศึกษา Add Friend แล้วสอบถามข้อมูลได้เลยที่ @regiskmutt
 • ติดต่อคณะหรือภาควิชา เรื่องรายวิชาเรียน กรณีกลุ่มเต็ม ค้นหาเบอร์ภาควิชา CLICK

Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
(ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)

Video แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน