ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ. ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรีประกาศรหัสนักศึกษา    ประกาศครั้งที่ 7 Update 23/08/2561 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดแยกตามสาขาวิชา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรหัสนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 (ลงวันที่ 24/08/2561)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรหัสนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 (ลงวันที่ 16/08/2561)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรหัสนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 (ลงวันที่ 03/08/2561) 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรหัสนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 (ลงวันที่ 26/07/2561) 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรหัสนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 (ลงวันที่ 18/07/2561) 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรหัสนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 (ลงวันที่ 18/06/2561)
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรหัสนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 (ลงวันที่ 01/06/2561)

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล

เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 024708148 

เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการลงทะเบียน โทรศัพท์ 0-2470-8154 หรือ 0-2470-8340

ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ เมล์ regist@kmutt.ac.th

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ  -> Click <-

ย้อนกลับ