ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ. ปีการศึกษา 2/2561
ระดับปริญญาตรีประกาศรหัสนักศึกษา 2/2561     ประกาศครั้งที่ 3  ***Update 23/01/2562*** 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดแยกตามสาขาวิชา

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
  • เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 024708148
  • เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการลงทะเบียน โทรศัพท์ 0-2470-8154 หรือ 0-2470-8340
ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
Email : regist@kmutt.ac.th
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ  -> Click <-


ย้อนกลับ