ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ. ปีการศึกษา 2561
ระดับบัณฑิตศึกษาประกาศรหัสนักศึกษา 2/2561     ประกาศครั้งที่ 2  ***Update 9/11/2561*** 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดแยกตามสาขาวิชา

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรหัสนักศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิต 2561 (ลงวันที่ 19/10/2561) 

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
  • เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 024708148
  • เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการลงทะเบียน โทรศัพท์ 0-2470-8154 หรือ 0-2470-8340
ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
Email : regist@kmutt.ac.th
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ  -> Click <-


ย้อนกลับ