ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2561


** นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศรอบ วันที่ 26 กค.61  (TCAS รอบ5) **
- ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบ วันอังคารที่ 31 ก.ค. - วันพุธที่ 1 ส.ค. 2561 
- ชำระเงินไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 2561

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

-->ย้อนกลับ<--