ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 25540401 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
  • 25540402 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ
  • 25540418 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
-->ย้อนกลับ<--