**ผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2559 ผู้ปกครองจะสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป**

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ 024708147 ในวันเวลาราชการ หรือ Email regist@kmutt.ac.th
ติอต่อสอบถามข้อมูลจากส่วนงานอื่นๆ >> CLICK <<


ย้อนกลับ