เข้าสู่ระบบ ** ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียน 2/2560 ได้แล้วค่ะ **
 คู่มือตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง
 ปฏิทินสำหรับผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ 024708147 ในวันเวลาราชการ หรือ Email regist@kmutt.ac.th
ติอต่อสอบถามข้อมูลจากส่วนงานอื่นๆ >> CLICK <<


ย้อนกลับ