ตรวจสอบตารางเรียน COURSE SCHEDULE นักศึกษาโปรดตรวจสอบตารางเรียนผ่านระบบ New ACIS

ข้อมูลตารางเรียนเดิม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 024708154, 024708352 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-