พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 | Graduation Ceremony 2018
http://regis.kmutt.ac.th


GRADUATION CEREMONY 2018
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2561


 

 

ข้อแนะนำ
สำหรับการดูข้อมูลในมือถือ
สามารถเข้าเว็บไซด์ที่ http://grad.kmutt.ac.th
โดยในเพจหน้าแรกจะเป็นข้อมูลรายละเอียดคร่าวๆ หากต้องการดูข้อมูลส่วนบุคคล
ให้เลือกปุ่มตรงกลา่ง สามารถเข้าใช้ได้ด้วย login name เดียวกับระบบ New ACIS
หรือจะเข้าใช้ด้วยเลขประชาชนกับวันเดือนปี พศ.เกิดก็ได้
 
  • ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. (ในเวลาราชการ) 0-2470-8356, 0-2470-8420
    Mobile website: http://grad.kmutt.ac.th
    Homepage: http://regis.kmutt.ac.th
    facebook: www.facebook.com/KmuttGraduate


    หมายเหตุ: ผู้ที่ขอเลื่อนรับปริญญา จะยังคงมีรายชื่ออยู่ โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งข้อมูลต่างๆ ให้เหมือนกับบุคคลอื่นๆ และจะมีชื่อเข้ารับอีกครั้งหนึ่ง ในปีที่ขอรับร่วม

ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต มจธ.
และ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

|Grad Home|
@ Registrar's Office