เข้าสู่ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง 
          (ตรวจสอบผลการเรียน 1/2562 ได้ตั้งแต่ 29/12/2562 เป็นต้นไป) 
 คู่มือตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง 
 ปฏิทินสำหรับผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 
 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
การวัดและการคำนวณ GPA.GPAX. ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป 

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ 024708147 ในวันเวลาราชการ หรือ Email regist@kmutt.ac.th
ติอต่อสอบถามข้อมูลจากส่วนงานอื่นๆ >> CLICK <<


ย้อนกลับ