สรุปคะแนนรายวิชา (MEAN/GPA)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553


ระดับปริญญาตรี

APA                                                              
ARC 
BIO   
CHE
CMD
CMM 
CPE 
CSC 
CSS 
CTE 
CVE 
CVT 
ECE
EEE,EIE
EET 
ENE                                                        
ENT
MDT 
ENV                                              
EPE
EPT
ETE
ETM
FEM
GEN
ICE
IDT
INA
INC
IND
INT
LNG
MDA
MEE
MEN
MET
MMD
MTE
MTH
PDT
PHY
PRE
PRT
PTE
SIS
SSC
STA
TEN
ย้อนกลับ