สรุปคะแนนรายวิชา (MEAN/GPA)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554


ระดับปริญญาตรี

APA                                                      
ARC
BIO
BMT
CHE
CHM
CMD 
CMM
CPE
CSC
CSS 
CTE
CVE
CVT
DMT
ECE
EEE
EET 
EIE
ENE                                                         
ENT
ENV
EPE 
EPT
ETE
ETM
FEM
FST
GDM
GEN
ICE
IDT
INA
INC
IND
INT
LNG
MCE
MDA 
MDT
MEE.
MEN 
MET
MIC
MMD
MTE
MTH
PDT
PHY
PPT
PRE
PRT
PTE
SIS
SSC
STA
TEN

ย้อนกลับ