ยินดีต้อนรับหน่วยงานภายนอก


Digital Transcript Verification 

        โดยใช้ระบบ B.VER ซึ่งเป็นระบบช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการศึกษา เช่น Transcript เป็นต้น
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ใช้งานง่ายเพียงนำเอกสารที่ต้องการตรวจสอบ มาอัปโหลดบนระบบ B.VER 
ก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้ทันที

คำแนะนำในการใช้

 Registration ขั้นตอนการลงทะเบียน
 Verify ขั้นตอนการตรวจสอบ

 

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ 024708147-54, 024708420-1, 024708354,8356 ในวันเวลาราชการ หรือ Email regist@kmutt.ac.th
ติอต่อสอบถามข้อมูลจากส่วนงานอื่นๆ >> CLICK <<


ย้อนกลับ