เมื่อนักศึกษาอยู่ใน Buffer Class ต้องทำอย่างไร?

แนะนำให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

👇👇👇