รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ประจำปีการศึกษา 2562


 

ครั้งที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่รับเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

 

1/2562

 

 

6 พฤศจิกายน 2562

 

 

8 พฤศจิกายน 2562

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

2/2562

 

 

4 ธันวาคม 2562

 

 

6 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

3/2562

 

 

8 มกราคม 2563

 

 

10 มกราคม 2563

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

4/2562

 

 

5 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

7 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

5/2522

 

 

4 มีนาคม 2563

 

 

6 มีนาคม 2563

 

ตรวจสอบรายชื่อ
 

6/2562

 

 

1 เมษายน 2563

 

 

3 เมษายน 2563

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

7/2562

 

 

7 พฤษภาคม 2563

 

8 พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

8/2562

 

 

10 มิถุนายน 2563

 

12 มิถุนายน 2563

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

9/2562

 

 

1 กรกฎาคม 2563

 

3 กรกฎาคม 2563

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

10/2562

 

 

5 สิงหาคม 2563

 

 

7 สิงหาคม 2563

 

 

 

11/2562

2 กันยายน 2563

3 กันยายน 2563

 

ตรวจสอบรายชื่อ

 

12/2562 7 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่
12 สิงหาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ


กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

  • วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  –  วันพุธที่ 30 กันยายน 2563

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 (ประมาณการ-อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  • ถ่ายภาพหมู่ / ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 :  วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
  • ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 :  วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
  • ซ้อมใหญ่ :  วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
  • วันพิธี : วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ย้อนกลับ