ระเบียบการแต่งกาย

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงแต่งกายให้เหมาะสมตามโอกาสต่าง ๆ ไว้ตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การแต่งกาย ของนักศึกษาทั้งในงานพิธี และการแต่งกายมาเรียนตามปกติของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประหยัดและเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงขอให้นักศึกษารับทราบและปฏิบัติดังต่อไปนี้

เครื่องแต่งกายนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ

  • นักศึกษาชาย
   1. ผม ทรงสุภาพ ห้ามไว้หนวด
   2. เสื้อเชิ้ต แขนสั้น หรือแขนยาว สีขาว หรือสีอ่อน หรือสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีดอก สวมทับชายเสื้อไว้ในกางเกง
   3. กางเกง ขายาว แบบสุภาพ สีดำ สีกรมท่า สีเทา หรือสีน้ำตาลเข้ม ไม่มีลวดลาย
   4. เข็มขัด หนัง สีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลหะรมดำ มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ
   5. รองเท้า หุ้มส้น แบบและสีสุภาพ ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีสุภาพ
 • นักศึกษาหญิง
  1. ผม ทรงสุภาพ
  2. เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาวไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ตัวเสื้อขนาดพองาม ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม โลหะสีเงินมีลาย ดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ 5 เม็ด สวมทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง
  3. กระโปรง สีดำ สีกรมท่า สีเทา หรือสีน้ำตาลเข้ม ความยาวคลุมเข่าแบบสุภาพ
  4. เข็มขัดหนัง สีดำหรือสีน้ำตาล หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลหะรมดำ มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำ มหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ
  5. เข็มเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ ขนาดกว้าง 23 มิลลิเมตร สูง 30 มิลลิเมตร ทำด้วยโลหะสีเงิน ติดอกเสื้อด้านซ้าย
  6. รองเท้า หุ้มส้น แบบและสีสุภาพ

การแต่งกายนักศึกษาในงานพิธี

  • นักศึกษาชาย
   1. ผม ทรงสุภาพ ห้ามไว้หนวด
   2. เสื้อเชิ้ตแขนยาว สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีดอก สวมทับชายเสื้อ ไว้ในกางเกง
   3. กางเกงขายาว แบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
   4. เนคไท สีกรมท่า ปักตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วน พระมหามงกุฎ
   5. เข็มขัดหนัง สีดำ หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลหะรมดำ มีลาย ดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหา มงกุฎ
   6. รองเท้าหุ้มส้น แบบและสีสุภาพ ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีสุภาพ
 • นักศึกษาหญิง
  1. ผม ทรงสุภาพ
  2. เสื้อ ให้เป็นเช่นเดียวกับการแต่งกายปกติ ติดกระดุมที่คอเสื้อ
  3. กระโปรง สีกรมท่า ความยาวคลุมเข่า แบบสุภาพ
  4. เข็มขัดหนัง สีดำ หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลหะรมดำ มีลาย ดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหา มงกุฎ
  5. เข็มเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ ขนาดกว้าง 23 มิลลิเมตร สูง 30 มิลลิเมตร ทำด้วยโลหะสีเงิน ติดอกเสื้อด้านซ้าย
  6. รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำ ใช้ประกอบกับถุงน่องสีเนื้อ

การแต่งกายนักศึกษาภาคปฏิบัติ

 1. เสื้อ
  • แขนสั้น คอฮาวาย ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด ปล่อยชาย ความยาวของตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก มีกระเป๋า 1 ใบบนอกเสื้อ ด้านซ้าย และอีก 2 กระเป๋าอยู่ระดับต่ำกว่าเอว ด้านหน้าซ้าย และขวา สีของเสื้อให้เป็นไปตามที่คณะและภาควิชากำหนด
  • ปักตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ บนอกเสื้อด้านขวา
  • ปักชื่อ-นามสกุลนักศึกษา อักษรไทยตัวบรรจง ตัวอักษรสูง ประมาณ 5 มิลลิเมตร อยู่เหนือกระเป๋าเสื้อ ด้านซ้ายให้มองเห็น ได้ชัดเจน สีของไหมให้เป็นไปตามที่ภาควิชากำหนด
 2. กางเกง ขายาว แบบและสีสุภาพ
 3. รองเท้าหุ้มส้น สีสุภาพ หรือตามแบบที่คณะหรือภาควิชากำหนดใช้ร่วมกับถุงเท้าสีสุภาพ

หมายเหตุ : การแต่งกายภาคปฏิบัติ ให้ใช้เฉพาะในเวลาเรียนภาคปฏิบัติของภาควิชานั้น เท่านั้น

การแต่งกายนักศึกษาในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  • บัณฑิตชาย
   1. ทรงผม ทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้า ห้ามใส่วิกผม หรือผมปลอมทุกชนิด
   2. เสื้อนอกแบบราชการ สีขาว (ชุดราชปะแตน) ติดกระดุม โลหะสีทอง มีลายดุนนูน ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ สีทอง 5 เม็ด ติดเข็มตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหา มงกุฎสีทองที่คอเสื้อทั้งสองข้าง และให้ติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านซ้าย
   3. กางเกงแบบสากล สีขาว ไม่รัดรูป ผ้าชนิดเดียว กับเสื้อ ขายาวถึงหลังเท้า ไม่พับปลายขา
   4. รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่ติดโลหะ ไม่มีเครื่องประดับทุกชนิด
 • บัณฑิตหญิง
  1. ทรงผม จัดแต่งทรงสุภาพ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้า ไม่มีเครื่องประดับทุกชนิด ห้ามใส่วิกผม หรือ ผมปลอมทุกชนิด
  2. เสื้อ ให้ใช้ชุดนักศึกษา ติดกระดุมที่คอเสื้อ ติดเข็ม ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วน พระมหามงกุฎที่อกเสื้อด้านซ้าย และให้ติดเข็ม วิทยฐานะ ที่อกเสื้อด้านขวา
  3. กระโปรง สีน้ำเงินหรือสีกรมท่า ความยาวคลุมเข่าไม่เกินชายครุย แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่อัดพลีท ไม่ปักเครื่องประดับ
  4. เข็มขัดหนัง สีดำ หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลหะรมดำ มีลายดุนนูน ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ
  5. รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำ ปิดปลายเท้า ความสูงพอประมาณ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับ ใช้ประกอบกับ ถุงน่องสีเนื้อ