รับปริญญา 2563 – 2564

กำหนดการ

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

4-17 ตุลาคม 2565

ผ่าน Application ModLink

วันซ้อมย่อย

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

มจธ. อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

วันซ้อมใหญ่

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา

วันพิธี

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา

  • บัณฑิตทุกคนให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต แม้จะไม่เข้ารับก็ตาม
    แต่หากยังมีภาระค้าง เช่น ยังไม่ส่งรูปเล่ม ค้างภาควิชา จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้

– หมายเหตุ –
1. กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    กรุณาติดต่อผ่าน Line: @regiskmutt
    โทรศัพท์ (เฉพาะวัน-เวลาราชการ: จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น.)
    – คุณจินต์วรา 0-2470-8356 (ขอร่วม-เลื่อนรับปริญญา, แต่งกายข้ามเพศ, พระสงฆ์, ตั้งครรภ์, มีปัญหาในการรับแบบปกติ หรืออื่นๆ)
    – คุณกิตติคุณ 0-2470-8420

2. กรณีติดปัญหา Account สำหรับการลงทะเบียนผ่าน ModLink
    ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ 0-2470-9444
    ทักแชททาง FACEBOOK : Computer Center of KMUTT
    อีเมล : ccsupport@kmutt.ac.th

 

กำหนดการ

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

18-31 ตุลาคม 2565

ผ่าน Application ModLink

วันซ้อมย่อย

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

มจธ. อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

วันซ้อมใหญ่

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา

วันพิธี

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566

ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา

  • บัณฑิตทุกคนให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต แม้จะไม่เข้ารับก็ตาม
    แต่หากยังมีภาระค้าง เช่น ยังไม่ส่งรูปเล่ม ค้างภาควิชา จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้

– หมายเหตุ –
1. กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    กรุณาติดต่อผ่าน Line: @regiskmutt
    โทรศัพท์ (เฉพาะวัน-เวลาราชการ: จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น.)
    – คุณจินต์วรา 0-2470-8356 (ขอร่วม-เลื่อนรับปริญญา, แต่งกายข้ามเพศ, พระสงฆ์, ตั้งครรภ์, มีปัญหาในการรับแบบปกติ หรืออื่นๆ)
    – คุณกิตติคุณ 0-2470-8420

2. กรณีติดปัญหา Account สำหรับการลงทะเบียนผ่าน ModLink
    ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ 0-2470-9444
    ทักแชททาง FACEBOOK : Computer Center of KMUTT
    อีเมล : ccsupport@kmutt.ac.th

 

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยและกำหนดการถ่ายภาพหมู่ 2563 – 2564

ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต