สรุปคะแนนรายวิชา (MEAN/GPA)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

APA
ARC
BIO
BMT
CHE
CMD
CMM
CPE
CSC
CSS
CTE
CVE
CVT
DMT
ECE
EEE
EET
EIE
ENE
ENT
ENV
EPE
EPT
ETE
ETM
FEM
GDM
GEN
ICE
IDT
INA
INC
IND
INT
LNG
MDA
MDT
MEE
MEN
MET
MMD
MTE
MTH
PDT
PHY
PPT
PRE
PRT
PTE
SIS
SSC
STA
TEN