สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรีแยกเป็นภูมิภาค


 ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559