Step3-สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน

** นักศึกษาสามารถเข้าระบบได้หลังจากบันทึกประวัติเรียบร้อยแล้วอย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากระบบต้องดึงข้อมูลนักศึกษามาสร้าง Account

หากพบปัญหาในการสมัคร Internet Account
ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ 
โทร.0-2470-9444 ในวันเวลาราชการ 08:30-16:30 น.

activate อีเมล สำหรับนักศึกษา 64 ที่สมัครเมลล์ @mail.kmutt.ac.th
โดยเปลี่ยนเป็น @kmutt.ac.thเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน และการใช้งานต่าง ๆ ด้วย โดยมหาวิทยาลัยได้สร้าง email account ใหม่ให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว