Category Archives: New Student

Step2-Update Personal Infofmation and Download Student Photo Template

การบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

        นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ต้องบันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและมีความสำคัญ มหาวิทยาลัยจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเท่านั้น

         กรณีที่นักศึกษาให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ปลอมแปลงเอกสาร แก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริงจะถือว่าผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งอาจถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ

เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
 • Username : กรอกรหัสนักศึกษา
  Password : กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ระบบเปิดให้บริการ เวลา 07:00 – 23:00 น. นักศึกษาจะอยู่ในระบบได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
  เมื่อระบบตัดให้ Login เข้าระบบใหม่
ไฟล์เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนบันทึกประวัติ

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท-เอก

ตัวอย่างเอกสารที่ต้อง upload

– รูปถ่าย (ระดับป.ตรี) | Image (Undergraduate) >> CLICK 
– รูปถ่าย (ระดับป.โท-เอก) | Image (Graduate) >> CLICK
– ใบรายงานผลการศึกษา ปพ.1 (ระดับป.ตรี) | Transcript (Undergraduate) >> CLICK
– ใบรายงานผลการศึกษา (ระดับป.โท-เอก) | Transcript (Graduate) >> CLICK
– บัตรประชาชน >> CLICK
– ทะเบียนบ้าน >> CLICK
– เอกสารอื่นๆ >> CLICK
– เอกสารที่ต้องพิมพ์หลังจากบันทึกประวัติ >> CLICK
– วิธีการพิมพ์เอกสารหลังจากบันทึกประวัติ >> CLICK

ดาวน์โหลดเทมเพลต ที่ใช้ในการทำรูปถ่าย
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2567

Step3-Apply for Internet Account

หากทำตามขั้นตอนในคู่มือเเล้วไม่สามารถใช้งาน Account ได้ ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2470-9444 (วัน-เวลาทำการ)

ขั้นตอนการสมัครดังนี้ (หลังจากบันทึกประวัตินักศึกษาต้องรอ 24 ชั่วโมง ก่อนสมัคร)

1. เปิด Browser เเละเข้า
Link : https://k-accounts.kmutt.ac.th/recovery
2. พิมพ์รหัสนักศึกษาที่ช่อง “Username” และกดปุ่ม “Check”

3. ที่ช่อง “Confirm Personal email for get link” จะแสดง e-Mail ส่วนตัวของนักศึกษาที่บันทึกในระบบ NewACIS ให้ทำการ Confirm เพื่อรับ e-Mail จาก KMUTT-Accounts

4. ระบบจะแสดง Pop-ups แจ้งเตือนขึ้นมาว่า Create New Password, Please Check Your email ให้ทำการกดปุ่ม OK และเปิด e-Mail ส่วนตัว ที่นักศึกษาบันทึกไว้ในระบบ NewACIS เพื่อทำการสร้าง Password ใหม่

5.ทำการเปิด e-Mail “KMUTT-Accounts : Create New Password ที่ได้รับจาก KMUTT-Accounts <accounts-noreply@kmutt.ac.th>
51. ระบบจะแสดงอีเมล์ของนักศึกษา
5.2 คลิก Link ที่แนบไปในอีเมล เพื่อทำการสร้างรหัสผ่านใหม่

6. ระบบจะนำท่านไปยังหน้าจอสำหรับสร้างรหัสผ่านใหม่ (Create New Password) ให้ทำการสร้างรหัสผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีเกณฑ์ในการตั้ง Password ดังนี้
– ความยาว 8-16 ตัวอักษร
– มีตัวพิมพ์ใหญ่(A-Z) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
– มีตัวเลข (0-9)
– มีอักขระพิเศษ ( ! @ # $ ^ & * % ( ) _ | , . – )
– รหัสผ่านในช่อง Create your password และ Confirm new password จะต้องตรงกัน
– ห้ามนำชื่อ-นามสกุล และ ชื่ออีเมล์มาสร้างรหัสผ่าน

เมื่อสร้างรหัสผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ข้อความจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีเขียวทุกหัวข้อ จึงจะสามารถ กด Confirm ได้

7. เมื่อทำการยืนยันการสร้างรหัสผ่านใหม่แล้วระบบจะแสดง Pop-ups ข้อความ “Change your Password successfully” ให้ทำการกดปุ่ม OK และรอระบบทำการอัพเดทข้อมูล 15 นาที

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. โทรศัพท์หมายเลข 02-470-9444 หรือ ccsupport@kmutt.ac.th หรือ Facebook : Computer Center of KMUTT

Step5-Student Card

นักศึกษาสามารถเริ่มเข้า Application Modlink เพื่อดำเนินการขอทำบัตรนักศึกษาได้ตั้งเเต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2567

กรณีที่นักศึกษาเคยมีบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ เเละบัตรเดบิต เดิมอยู่ก่อนเเล้ว ให้นักศึกษา นำบัญชีเเละบัตร ติดต่อธนาคารกรุงเทพฯ สาขา มจธ. (เฉพาะนักศึกษาราชบุรี ติดต่อ สาขา จอมบึง)

For International Students :

Student Card Collection Procedure for International Students
1. Complete record your bio data and upload all required documents.
2. Ensure that the phone number record your bio data is a Thai number.
3. Complete registration.
4. Wait for an SMS notification from KMUTT indicating the date and time for Student card collection.
5. Upon receiving the SMS, bring your passport and a certificate of student proceed to Bangkok Bank, KMUTT Branch and Download Mbanking Application and contact at Bangkok Bank (KMUTT Branch) 

More information
Contact  Line ID : @regiskmutt

Step7-Attend Foundation Course

สำหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี (รหัส 67)
เตรียมตัวพบกับโครงการปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ KMUTT-GibGae

อย่าลืม!!! เตรียมขอ E-mail/Internet Account ให้เรียบร้อยนะคะ
ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ👇👇👇
 

Step9-Register for Course

 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ นักศึกษาใหม่ 1/2567
  ระดับปริญญาตรี : อ.23 – พ.24 ก.ค. 2567
  ระดับปริญญาโท-เอก : จ.15 – พ.24 ก.ค. 2567
  ชำระเงินค่าลงทะเบียนวันสุดท้าย : พ.31 ก.ค. 2567
 • ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียน
  ระดับปริญญาตรี : https://regis.kmutt.ac.th/web/newstudent1_67
  ระดับปริญญาโท-เอก : ต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/หลักสูตรของตนเอง เพื่อขอคำแนะนำรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน
 • นักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน
 • สอบถามข้อมูลแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ
  กรณี Login แล้วระบบแจ้งเตือนว่าไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน ติดต่อที่เบอร์ 0-2470-8148

  กรณีเพิ่มรายวิชาไม่ได้หรือค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนไม่พบ ติดต่อที่เบอร์ 0-2470-8154, 8340, 8350
  Facebook : https://www.facebook.com/REGISTKMUTT
  Line@ : @regiskmutt
เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
 • Username : กรอกรหัสนักศึกษา
 • Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเอง
  ในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
  (ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
 • ระบบเปิดให้บริการ เวลา 07:00 – 23:00 น.
  นักศึกษาจะอยู่ในระบบได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
  เมื่อระบบตัดให้ Login เข้าระบบใหม่