Category Archives: New Student

Step2-บันทึกประวัตินักศึกษา | Update Bio-Data

การบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

        นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ต้องบันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและมีความสำคัญ มหาวิทยาลัยจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเท่านั้น

         กรณีที่นักศึกษาให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ปลอมแปลงเอกสาร แก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริงจะถือว่าผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งอาจถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ

เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
 • Username : กรอกรหัสนักศึกษา
  Password : กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ระบบเปิดให้บริการ เวลา 07:00 – 23:00 น. นักศึกษาจะอยู่ในระบบได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
  เมื่อระบบตัดให้ Login เข้าระบบใหม่
ไฟล์เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนบันทึกประวัติ

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท-เอก

ตัวอย่างเอกสารที่ต้อง upload

– รูปถ่าย (ระดับป.ตรี) | Image (Undergraduate) >> CLICK 
– รูปถ่าย (ระดับป.โท-เอก) | Image (Graduate) >> CLICK
– ใบรายงานผลการศึกษา ปพ.1 (ระดับป.ตรี) | Transcript (Undergraduate) >> CLICK
– ใบรายงานผลการศึกษา (ระดับป.โท-เอก) | Transcript (Graduate) >> CLICK
– บัตรประชาชน >> CLICK
– ทะเบียนบ้าน >> CLICK
– เอกสารอื่นๆ >> CLICK
– เอกสารที่ต้องพิมพ์หลังจากบันทึกประวัติ >> CLICK
– วิธีการพิมพ์เอกสารหลังจากบันทึกประวัติ >> CLICK

ดาวน์โหลดเทมเพลต ที่ใช้ในการทำรูปถ่าย
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566

Step3- Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครดังนี้ (หลังจากบันทึกประวัตินักศึกษาต้องรอ 24 ชั่งโมง ก่อนสมัคร)

1.1. พิมพ์รหัสนักศึกษาที่ช่อง “Username” และกดปุ่ม “Check”
1.2. ที่ช่อง “Confirm Personal email for get link” จะปรากฎ e-Mail ส่วนตัวของนักศึกษาที่บันทึกในระบบ NewACIS
1.3. ทำการ Confirm e-Mail ส่วนตัว
1.4. ทำการเปิด e-Mail ส่วนตัวของนักศึกษาตามข้อ 2 ที่ได้รับจาก KMUTT -Accounts <accounts-noreply@kmutt.ac.th>
1.5. ตรวจสอบรายละเอียดและคลิก Link ที่แนบไปในอีเมล
1.6. ระบบจะนำท่านไปยังหน้าจอสำหรับสร้างรหัสผ่านใหม่ (Create New Password) ทำการสร้างรหัสผ่านตามรูปแบบที่กำหนด (Passwords must meet these requirements) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Confirm
1.7. เมื่อสร้างรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอระบบทำการอัพเดทข้อมูล 15 นาที
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. โทรศัพท์หมายเลข 02-470-9444 หรือ ccsupport@kmutt.ac.th หรือ Facebook : Computer Center of KMUTT

Step4-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี | Foundation course for Undergraduate

สำหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี (รหัส 66)
เตรียมตัวพบกับโครงการปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ KMUTT-GibGae

อย่าลืม!!! เตรียมขอ E-mail/Internet Account ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเริ่มโครงการนะคะ
ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ👇👇👇
 

Step6-ลงทะเบียนรายวิชา | Registration

 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ นักศึกษาใหม่ 2/2566
  ระดับปริญญาโท-เอก : 3-10 มกราคม 2567
 • ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียน
  ระดับปริญญาตรี  : https://regis.kmutt.ac.th/web/newstudent1_66/
  ระดับปริญญาโท-เอก : ต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/หลักสูตรของตนเอง เพื่อขอคำแนะนำรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน
 • นักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน
 • สอบถามข้อมูลแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ
  กรณี Login แล้วระบบแจ้งเตือนว่าไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน ติดต่อที่เบอร์ 0-2470-8148
  กรณีเพิ่มรายวิชาไม่ได้หรือค้นหารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนไม่พบ ติดต่อที่เบอร์ 0-2470-8154, 8340
  Facebook : https://www.facebook.com/REGISTKMUTT
  Line@ : @regiskmutt
เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
 • Username : กรอกรหัสนักศึกษา
 • Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเอง
  ในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
  (ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
 • ระบบเปิดให้บริการ เวลา 07:00 – 23:00 น.
  นักศึกษาจะอยู่ในระบบได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
  เมื่อระบบตัดให้ Login เข้าระบบใหม่

Step8-รับบัตรนักศึกษา | Student Card

– Prepare your passport (Original and 1 hard copy)  | เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ใบ
– Download Mbanking Application | ดาวน์โหลด Mbanking Application

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
Email. regist@kmutt.ac.th
Line ID : @regiskmutt


Remark | หมายเหตุ

Student card for new students on 1/2021, 2/2021, 1/2022 and 2/2022
– Prepare your passport (Original and 1 hard copy)
– Download Mbanking Application and contact at Bangkok bank (KMUTT branch) to collect the student card.

การรับบัตรนักศึกษาใหม่ 1/2564 , 2/2564 ,1/2565 เเละ 2/2565 มีดังนี้
– เตรียมบัตรประชาชน+สำเนา 1 ใบ พร้อมโหลด app MBanking ติดต่อธนาคารกรุงเทพฯ สาขา มจธ. เพื่อรับบัตรนักศึกษา