Step4-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี

สำหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี (รหัส 65)
เตรียมตัวพบกับโครงการปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ LEB2
โดยปีนี้เปิดให้นักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี (รหัส 65) “ทุกคน” สามารถเข้าร่วมโครงการได้
วันเริ่มโครงการ 15 กรกฎาคม 2565
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ KMUTT-GibGae

อย่าลืม!!! เตรียมขอ E-mail/Internet Account ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเริ่มโครงการนะคะ
ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ👇👇👇