Step4-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการปรับพื้นฐานออนไลน์ผ่านระบบ LEB2
โดยเปิดให้น.ศ.แรกเข้าทุกคนสามารถเข้าไปทบทวนความรู้ได้ สามารถเข้าระบบช่วงเดือน ก.ค. 65 น.ศ.
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ KMUTT-GibGae