Step4-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี | Foundation course for Undergraduate

สำหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี (รหัส 66)
เตรียมตัวพบกับโครงการปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ KMUTT-GibGae

อย่าลืม!!! เตรียมขอ E-mail/Internet Account ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเริ่มโครงการนะคะ
ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ👇👇👇