Step7-Attend Foundation Course

สำหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี (รหัส 67)
เตรียมตัวพบกับโครงการปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ KMUTT-GibGae

อย่าลืม!!! เตรียมขอ E-mail/Internet Account ให้เรียบร้อยนะคะ
ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ👇👇👇