กำหนดการลงทะเบียนเรียน (Registration Period)

Information | ประชาสัมพันธ์

ในเทอม 1/2564 การลงทะเบียนปกติ ล่าช้า เพิ่ม-ลดเปลี่ยนกลุ่มเรียน นักศึกษาจะเลือกได้ที่ Step1 เท่านั้น
แต่จะมีชื่อเข้าเรียนก่อน โดยต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้สมบูรณ์ ในวันที่ 25-30 ส.ค. 2564
หากนักศึกษาไม่มากดยืนยันการลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ข้อมูลการเลือกรายวิชาจะถูกยกเลิก

อ้างอิง : https://www.facebook.com/329573680505873/posts/2320661961397025/?d=n

 

คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

เรื่องอื่นๆ